Czym charakteryzuje się dobry podręcznik do języka polskiego?

Warto najpierw zastanowić się nad celami nauczania języka polskiego. Na pewno, jeśli chodzi o polską terminologię, jest to droga, a nie nadrzędny cel. Wśród szkolnych przedmiotów humanistycznych są lekcje języka polskiego, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju duchowego młodej osoby.

Jaka jest rola podręcznika w nauce języka polskiego?

Dlatego mimo dyskusji arcydzieła literatury będą kanonem lektur w liceum. Przy takim podejściu podręcznik z pewnością odgrywałby rolę pewnego rodzaju klucza, informacji do czytania (rozumienia) materiałów. Na realizację tego celu w pewnym podręczniku składa się cały zbiór:

  • informacji,
  • definicji,
  • zadań badawczych,
  • ćwiczeń terminologicznych.

W tym aspekcie należy położyć nacisk na kwestię nauki języka w ramach programu. Nie można dopuścić do zaniedbania tego typu w obliczu masowości współczesnej kultury, jej obrazowego charakteru, gdyż jej właściwości nie tylko nie sprzyjają rozwojowi intelektualnego, ale dodatkowo poważnie zubożają, niszczą i niszczą terminologię. Stąd drugim istotnym celem nauczania w języku polskim jest zawsze doskonalenie umiejętności językowych uczonego.

Funkcje podręcznika

W ten sposób przedstawione powyżej możliwości podręcznika są zwykle syntetyzowane z innymi funkcjami – poznawczymi, emotywnymi, metajęzykowymi. Mówiąc o osiągnięciach, należy wziąć pod uwagę potrzeby edukacyjne uczniów. Aktualne podręczniki do języka polskiego są zazwyczaj adresowane jednocześnie do trzech form szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum technicznego. Uczniowie tego typu szkół mają mieć równy dostęp do egzaminu maturalnego.

Czym jest dobry podręcznik?

Aktualne podręczniki szkolne dla uczniów są albo formą kolorowej encyklopedii, albo wręcz książką dla wielkiego pasjonata – kolejnego humanisty. Uczniowie o znacznie mniejszych zdolnościach uczenia się nie są w stanie wykonywać prawie całkowicie osobno. Aby rozwiązać problemy, potrzebują rozmów i wyjaśnień, a nie ma ich w podręczniku. Artykuły z dowolnego istniejącego programu nauczania skutecznie wypełniałyby kilka podręczników szkolnych, a kilka epok powinno pasować do jednego podręcznika, który jest uważany za cienki. Tutaj dobrze sprawdzają się wydawnictwa WSiP podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl do nauczania języka polskiego. Niezwykle ważną ich częścią są zwykle polecenia, zadania, a także ćwiczenia. Każdy praktyczny nauczyciel opracowuje gotowe prace lub sam je tworzy, a te podręczniki mu pomogą.

Zdjęcie utworzone przez pressfoto – pl.freepik.com