Czym charakteryzuje się dobry podręcznik do języka polskiego?

Wiele lat temu reforma szkolnictwa związana była z językiem polskimi. Po pierwsze, z nowymi formami szkolnictwa, a po drugie z nowymi treściami. Nadziei nauczycieli języka polskiego na pracę z naprawdę świetnym podręcznikiem w liceum nie można było zrealizować. Najlepiej na tym tle prezentują się wydawnictwa WSiP podręczniki do nauki języka polskiego.

Jaki jest układ podręczników do języka polskiego?

Za każdym razem duży nacisk kładziono na formę graficzną. Podręczniki (wraz z programami nauczania) tworzą dowolnie zróżnicowany zestaw, co może być ważnym elementem pomocy dydaktycznych. Jedną z nich są znane wcześniej typowe układy chronologiczne lub bardzo różne podejścia lub metoda polegająca na różnorodności obu metod. Czy ta różnorodność będzie wielkim wzbogaceniem? Należy przyjąć, że jest to wynik poszukiwań autorów poszczególnych programów, może też eksperymentów. Praktyka szkolna pokazuje, że podręczniki są lepiej dostosowane do sugestii teoretycznych i wzorców zwykle czerpanych z różnorodnych potrzeb uczniów.

Jakie treści powinien zawierać podręcznik do języka polskiego?

Pierwszym krokiem w analizie danego podręcznika jest sprawdzenie, w jakim stopniu zawarte w nim informacje odpowiadają treści określonej podstawy programowej. Późniejsze analizy można przeprowadzić w kilku zakresach:

  • poprawności merytorycznej i językowej,
  • atrakcyjności prezentowanych informacji,
  • konstrukcji metodologicznej.

Jakie zalety mają podręczniki WSiP do języka polskiego?

Informacje zawarte w podręczniku dotyczą wiedzy, a także umiejętności niezbędnych uczniowi. Wydawnictwa WSiP podręczniki przestrzegają zasad dydaktycznych, jak np. zasada oceniania zadań, zasada dotycząca wizualizacji, podstawowa zasada dostępności, zasada trwałości informacji, zasada łączenia teorii z ćwiczeniami. Ważną rolę w tych podręcznikach odgrywa tekst, ryciny, wykres, tabele, które zostały poprawnie zastosowane. Także wszystkie elementy nietekstowe w podręczniku są powiązane z jego tekstami. Cała zawartość podręcznika wystarczy do udzielenia poprawnych odpowiedzi na znajdujące się w nim pytania i prace domowe oraz do prawidłowego wykonania instrukcji i ćwiczeń. Wszystkie zadania będą wystarczająco zróżnicowane, a także czy będą mierzyć całą wiedzę uczniów. Informacje zawarte w publikacji są odpowiednio rozróżnione na główne, ważne, mniej istotne, uzupełniające (przy użyciu pogrubionej czcionki, kursywy, podkreśleń itp.).

Szkoła - zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com